Reklamace | WATCH DE LUXE CZ

Reklamace

Prípadné reklamácie tovaru z nášho internetového obchodu prebiehajú podľa platných právnych predpisov. Pre uplatnenie reklamácie vyplňte, prosím, reklamačný protokol a kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme v zákonnej 30-dňovej lehote a oboznámime Vás s jej výsledkom a spôsobom vybavenia.

Všetky podrobné informácie o reklamačnom poriadku nájdete v sekcii Obchodné podmienky.

front.layout.callUs.forFree

front.layout.callUs.phone
front.layout.callUs.hours

front.layout.close